Kogo obowiązuje ustawa deweloperska?

Każdego sprzedającego i kupującego powinno interesować, jakie ma ustawa deweloperska zmiany w 2022 roku. Zaczęły one obowiązywać od lipca i są istotne zarówno dla deweloperów, jak i inwestorów. Warto wobec tego dokładnie się z nimi zapoznać. Ustawa deweloperska chroni interesy nabywców, ich prawa. Z tego właśnie powodu wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego, aby zabezpieczyć się przed nieuczciwym sprzedawcą. Ustawa deweloperska przeciwdziała sytuacjom typu umyślne doprowadzenie do upadłości firmy w celu nierealizowania inwestycji i niezwrócenia klientowi wpłaconych przez niego pieniędzy.

Jakie zmiany pojawiły się w nowej umowie deweloperskiej?

Urząd ochrony konkurencji i konsumentów zdecydował się na wprowadzenie zmian w ustawie deweloperskiej. Powołano Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który chroni interesy nabywców. Stanowi zabezpieczenie finansowe klientów korzystających z usług deweloperów. Nabywca nie musi decydować się na odbiór mieszkania ani domu, jeśli zostaną wykryte wady. Możliwe stało się także odstąpienie od umowy deweloperskiej bez ponoszenia kosztów finansowych, jeśli usterki wpisane do protokołu zdawczo-odbiorczego nie zostaną usunięte przez dewelopera w ustalonym terminie. Podstawą do uznania umowy deweloperskiej za nieważną jest także stwierdzenie wady istotnej przez rzeczoznawcę. Deweloper jest zobowiązany do przekazania prospektu informacyjnego kupującemu. Musi to zrobić jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Dokładnie określono, jakie informacje są wymagane w prospekcie. Wysokość opłaty rezerwacyjnej ograniczono do jednego procenta ceny nieruchomości. Nowa ustawa deweloperska określa także warunki jej zarządzania i zwrotu. Zwiększył się również nadzór nad środkami na rachunku powierniczym wydawanymi przez dewelopera.

Co warto wiedzieć o nowej ustawie deweloperskiej?

Zgodnie z zapisami nowej ustawy deweloperskiej zostały dokładnie opisane sytuacje, w których nabywca nieruchomości może żądać zwrotu środków wpłaconych na jej zakup. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny chroni przed upadłością dewelopera, z czym wiąże się oczywiście przerwanie realizacji inwestycji. Klient otrzyma zwrot środków także w przypadku odstąpienia przez drugą stronę od podpisanej z nim umowy deweloperskiej. Zdarza się także, że to bank odpowiedzialny za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego ogłosi upadłość i pojawi się problem z pokryciem całości środków. Na szczęście nowa ustawa deweloperska przeciwdziała czemuś takiemu i klient może liczyć na otrzymanie należnego zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Oczywiście ochroną Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego są objęte tylko nieruchomości z rynku pierwotnego zakupione u dewelopera.Podobne tematy
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *